Từ một người có kinh nghiệm hơn 10 năm ở trọ.

LANG HOANG